Katalog Roślin

Aruncus dioicus

Roślina dorastająca do 160 cm wys., tworzy okazałe kępy. Dwupienna tzn. kwiaty męskie i żeńskie rozwijają się na różnych osobnikach. Kwiaty męskie czystobiałe, żeńskie żółte, zebrane w wiechy z przewieszającymi się wierzchołkami. Kwitnienie V-VI. Preferuj

kwitnące: tak

Podobne rośliny