Katalog Roślin

Disporum flavum

Parnik

kwitnące: tak

przyjazne zwierzętom: tak

Podobne rośliny