Aktualności Centrum

Karta Stałego Klienta

Kartę Stałego Klienta może otrzymać każdy klient, który dokonuje zakupów w naszym Centrum Ogrodniczym. Rabat naliczany jest od momentu jednorazowego zakupu za kwotę, co najmniej 700,00pln (siedemset złotych), lub po zsumowaniu się poszczególnych paragonów, przy zastosowaniu takich form płatności jak: gotówka, karta płatnicze. Klient, przy zakładaniu karty, zakłada profil w programie lojalnościowym podając: imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz wyrazi zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych Administratora.

Właścicielowi Nowej Karty Stałego Klienta przysługuje 5% lub 8% rabatu przy każdorazowym zakupie, przy zastosowaniu takich form płatności jak: gotówka, karta płatnicza:

Rabat 5% przysługuje w momencie jednorazowego zakupu na kwotę powyżej 500pln (siedemset złotych), lub po zsumowaniu się poszczególnych kwot z paragonów, na przydzielonym do karty stałego klienta profilu, w programie lojalnościowym w bieżącym roku (1 styczeń – 31 grudzień).

Rabat 8 % przysługuje w momencie jednorazowego zakupu na kwotę powyżej 800pln (dwa tysiące złotych), lub po zsumowaniu się poszczególnych kwot z paragonów, na przydzielonym do karty stałego klienta profilu, w programie lojalnościowym w bieżącym roku (1 styczeń – 31 grudzień).